vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktiviteter

Konferanse om velferdsteknologi og samhandlende teknologi 29. september

29. september 2017
Du blir oppdatert på utfordringsbildet, nye prosjekter i kommunene og hvordan Vestre Viken vil bruke teknologi i samhandlingen med kommunene. Og mye, mye mer! Konferansen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Buskerud, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Buskerud, Vestre Viken og Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Vikens opptaksområde.

Nye samhandlende arbeidsformer i psykisk helse og rus: 21. september

06. september 2017
Vestre Viken inviterer til samling om utfordringer og muligheter i etableringen av samhandlende tjenester. Samlingen er ledd i arbeidet med helseforetakets utviklingsplan 2035, og etableringen av nye samhandlende arbeidsformer mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling

Ny rapport om BPA-tildelinger

09. august 2017
Kommunene strekker seg langt for å innfri rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det viser en undersøkelse gjennomført for KS våren 2017.

Styringsportal samhandling

17. november 2016
Webportal som viser kommunenes bruk av spesialisthelsetjenester, ble lansert fredag 18. november. NIna Solberg, Vestregionen, Christine Furuholmen, Vestre Viken og Gunvor Øfsti, Helse Sørøst, takker analysesjef Lars Rønning i Helse Sørøst og alle bidragsytere.

Læring og mestring

23. september 2016
Fra lærings- og mestring i spesialisthelsetjenesten til friskliv og mestring i kommunen.