vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktiviteter

Frivilligheten øker

18. oktober 2015
Nye tall fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor viser at 61 prosent av befolkningen har utført frivillig arbeid for minst én organisasjon de siste 12 månedene. I 1998 var andelen 52 prosent.

Fagfolkene er på banen for å få til bedre helsetjenester

26. juni 2015
En faglig arbeidsgruppe er etablert som vil sette søkelys på gode løsninger og bringe fagdiskusjoner frem, for å legge til rette for gode beslutninger. Faglig arbeidsgruppe består av fagrådgiver og samhandlingssjefer fra de 26 kommunene i Kommunehelsesamarbeidet (KHS)

Kommunehelsesamarbeidet omorganiseres og videreføres ut 2017

15. juni 2015
Det er nylig gjennomført en evaluering av kommunhelsesamarbeidet. Kommunene ser verdien av et fortsatt samarbeid der erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og deltakelse i utviklingsprosjekter bidrar til å styrke kommunenes tjenesteutvikling. Som et resultat av evalueringen blir samarbeidet organisert på en ny måte. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og sendt ut til behandling i 26 kommuner. Samarbeidet ble etablert som et prosjekt i 2009 i

Læringsnettverk "Gode Pasientforløp"

11. mars 2015
Kols, hoftebrudd, alvorlig alkoholbruk og psykisk helse og rus er tema for fire læringsnettverk som startet opp februar. Ansatte i et utvalg kommuner skal sammen med Vestre Viken utvikle og prøve ut nye måter å samhandle på - til beste for pasient og pårørende.

Kultur og helse

08. desember 2014
Kultur og miljø påverkar hjernen vår og dermed helsa vår, velværet og læringsevnen.

Psykisk helse og rus – Vi kan bedre!

03. september 2014
Kommunehelsesamarbeidet i Vestregionen har mottatt kr. 750.000 i tilskudd fra Helsedirektoratet. Midlene skal benyttes til å utvikle forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefelt. Prosjektet starter opp nå i september, ledes av prosjektleder Kari Engen Sørensen og avsluttes i oktober 2015.