vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Historikk

Vestregionen ble etablert i 1992 som et samarbeid mellom seks kommuner og fylkeskommunene Akershus og Buskerud. Etter to utvidelser, er i dag femten kommuner og to fylkeskommuner med i Vestregionen.

Opprettet i 1992: Kommunene Bærum, Asker, Lier, Drammen, Røyken, Hurum samt Akershus og Buskerud fylkeskommuner går sammen og danner Vestregionen.

Utvidet i 2004: Består etter utvidelsen av 13 kommuner og 2 fylkeskommuner. Går samtidig inn som aktiv deltaker i samarbeidsalliansen Osloregionen

Utvidet i 2010: Sigdal, Krødsherad og Modum blir med i Vestregionen

Endring i 2014: Jevnaker går ut av samarbeidsalliansen

Vestregionen omfatter i 2016 rundt 430 000 innbyggere, og er Norges største og tettest befolkede "enkeltregion".