vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Nasjonalt program for elektronisk medlingsutveksling

Nytt midlertidig kompetansenettverk

Meldingsutbredelse.
Det er inngått driftsavtaler om elektronisk meldingsutveksling med alle kommuner i Vestre Vikens opptaksområde (26 kommuner). Det foregår elektronisk samhandling mellom kommunene og foretaket på alle nivåer, og innenfor både somatikk og psykisk helse/rus, men fortsatt er det utfordringer knyttet til kommunenes organisering av meldingsmottakene.
 

Kjernejournal
Kjernejournal er en nasjonal løsning som inneholder viktige helseopplysninger, og prosjektet arbeider med å gjøre disse tilgjengelige for både innbygger og helsepersonell. Arbeidet med å forberede implementeringen av kjernejournal startet høsten -16. I kommunene er det legevakt og fastleger som skal ta kjernejournal i bruk i 2017.
 

Velferdsteknologi
KomUt gjennomfører opplæring knyttet til tekniske anbefalinger fra Nasjonalt program for velferdsteknologi. Fram til 2020 skal KomUt bistå kommunene i forhold til kravspesifikasjoner og tjenesteutforming som framkommer av nasjonale anbefalinger. Prosjektleder bidrar også i velferdsteknologi-nettverket som er opprettet i Kommunehelsesamarbeidet.