vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Kommunenes bruk av spesialisthelsetjenester

Vestregionen har i samarbeid med Helse Sør-øst og Vestre Viken utviklet en løsning for styringsdata som gir oversikt over bruken av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune.

Løsningen inneholder data som viser utvikling og variasjon i bruk av tjenester fra spesialisthelsetjenestene.
Du vil kunne sammenligne egen kommunes forbruk med andre kommuner. Data hentes fra Norsk Pasientregister og Statistisk Sentralbyrå og omfatter perioden 2014-2017.

Løsningen inneholder foreløpig seks rapporter. Vi vil oppdatere rapportene løpende; både i forhold til innhold og presentasjon. Vi prøver også å få til en best mulig tilrettelegging av dataene for ulike brukergrupper (analyseperspektiv, overordnet ledelsesinfo, mm). Det er derfor fint med tilbakemeldinger.

Det er kommet innspill om å supplere løsningen med kommunedata som hentes fra KOSTRA og kommunehelseprofiler. Dette tar vi sikte på å få på plass i løpet av 2018.

Hvordan komme igang?
Du kan også gå rett inn i den enkelte rapport ved å trykke på lenkene under:
Rapport - Min kommune somatikk
Rapport - Sammenlikning somatikk                             
Rapport - Min kommune reinnleggelser
Rapport - Sammenlikning reinnleggelser
Rapport - Min kommune psykisk helse og rus
Rapport - Sammenlikning psykisk helse og rus

Her finner du en veiledning til hvordan du kan starte analysearbeidet ditt.

Har du spørsmål til innhold eller funksjonalitet i rapportene, ta kontakt med kjetil Axelsen
mobil 913 44 767, kjetil.axelsen@baerum.kommune.no.