vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Er barn og unge 1. prioritet i dagens Norge?

Fokus rettes mot tiltak for barn og unge som har dokumentert langsiktig positiv effekt; både for individet og samfunnet.


Som foreldre, besteforeldre, ansatt i barnehage og skole eller politiker, vil vi alle det beste for våre barn og unge.
Vi ønsker å bidra til et fundament for et godt liv hos hver enkelt. Men hva innebærer det? Hvilke valg og prioriteringer vil få en positiv effekt for livskvalitet og dermed for samfunnet som helhet på sikt?

Foredragsholderne kommer fra Stortinget, forsknings- og utdanningsmiljøer, kommunale oppvekstledere og frivillige.

Konferansen er et samarbeidsprosjekt i regi av NAKUHEL, Asker kommune og Vestregionen.

Sted: Sem gjestegård, Asker

Pris: Kr 1450     NAKHUEL-medlemmer Kr 1250

Program og påmelding finner du her: www.deltager.no/HelseFremOppvekstkonferansen2016