vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Vestregionen – Et funksjonelt, dynamisk og fremtidsrettet regionalt samarbeid

VESTREGIONEN -

15 kommuner vest for Oslo.

Klikk på kartet for mer informasjon.

Drammen

Ordfører: Tore Opdal Hansen (H)
Rådmann: Osmund Kaldheim
Innbyggere: 68 300
Hjemmeside: Drammen kommune
   

 

 

 

Elvebyen Drammen ligger i Buskerud fylke, sentralt på østlandet. Drammen har en flerkulturell befolkning, og dette setter et mangfoldig og fargerikt preg på bybildet.

Drammen by ble stiftet i 1811 da Strømsø, Tangen og Bragernes ble slått sammen. Byvåpenet er en gjengivelse av Bragernes bysegl fra 1715. Innskriften er "In fide et justitia fortitudo" (I troskap og rettferd er det styrke).

Byen har de siste årene gjennomgått en fantastisk forvandling fra å være en slitt og trafikkbelastet by til å bli en perle som drammensere selv er stolte av.

Drammen by ble grunnlagt i 1811, men historien strekker seg lenger tilbake. Bosetningene rundt utløpet av Drammenselva skriver seg fra det 14. århundre og det har foregått handel her i 1000 år.

Asker

Ordfører: Lene Conradi (H)
Rådmann: Lars Bjerke
Innbyggere: 60 781
Hjemmeside:
Asker kommune
   

 

 

 

Asker - Mulighetenes kommune!

Asker er kjent for sin vakre og varierte natur, kongefamilien på Skaugum, viktige næringsområder og som et populært sted å bo. Asker er en av forstedene til Oslo, ved siden av Bærum på vestsiden av hovedstaden. I Asker kan du nyte småbyens sjarm i Asker sentrum, Oslofjorden og dens fantastiske øyer og øysamfunn, vide frodige daler, dyrkbar mark, utfordrende fjellsider og dype skoger med mange innsjøer til fiske og for å bade i. Mange viktige selskaper blant annet i teknologi- og offshore-bransjen samt flere store kjøpesentre er etablerte i Asker. Den første IKEA-butikken utenfor Sverige åpnet på Billingstad i Asker i 1963.

 

Asker er i sterk vekst. Befolkningen i kommunen forventes å vokse til 62 500 i 2020. Stedsutviklingen i Asker har et sterkt fokus på knutepunktsutvikling, møteplassetablering, handel, boligbygging og fysisk stedstilpasning.

 

 

Bærum

Ordfører: Lisbeth Hammer Krogh (H)
Rådmann: Erik Kjeldstadli
Innbyggere:    124 008
Hjemmeside:            
Bærum kommune
   
   
   

 

 

 

Bærum er en kommune i vestdelen av Akershus fylke, og er Norges femte største kommune etter innbyggertall. Bærum grenser i sørvest til Asker og Lier, i nordvest til Hole og Ringerike, i nordøst til Oslo og i sørøst til Nesodden (sjøgrense). Administrasjonssenteret ligger i Sandvika. De østlige og tettest befolkede delene av kommunen er en del av metropolområdet Oslo. Bærum har landets høyeste gjennomsnittlige inntekts- og utdannelsesnivå. Bærum kommune skiller seg fra de andre kommunene rundt Oslo ved å ha flere arbeidsplasser enn antall sysselsatte bæringer. Eiendomsdrift og diverse tjenesteyting, kunnskapsbasert virksomhet og varehandel er de klart største bransjene. Bærum har dessuten Norges høyeste kompetansetetthet - over 40 % av befolkningen over 16 år har høyere utdanning Sandvika er Bærums administrative sentrum  og det man kan kalle Bærums hovestad, etter at Sandvika fikk bystatus i 2003. Med sin beliggenhet rett ved sjøen, har Sandvika alltid vært viktig for Bærum. I dag er Sandvika et aktivt handelssenter, og det er også et viktig kulturelt samlingssted. Kommunevåpenet, godkjent 1976, har et sølv tårn uten skyteskår mot grønn bakgrunn. Tårnet illuderer en kalkovn som det er flere av i kommunen. Bærum har mye kalkfjell, og kalk ble tidligere brukt som byggemateriale.

Hole

 

Ordfører: Per R.Berger (H)
Rådmann: Ståle Tangestuen
Innbyggere: 6772
Hjemmeside: Hole kommue
   

 

 

 

Hole kommune er en liten kommune som ligger sentralt på Østlandet ca. 30 min. kjøring fra Sandvika og 40 min. fra Oslo. Kommunen ligger naturskjønt til ved Tyrifjorden som er Norges 5.største innsjø med dybder ned til 330 meter. Høyeste punkt er Mørkreiåsen 574 m.o.h.

Kommunen har flott natur og gode muligheter for friluftsliv både sommer og vinter. Hole er bygda med de sollyse sletter og med ekte historisk sus.

I kommunevåpenet har vi fire kongekroner som symboliserer Holes rike historie, med 4 norske middelalderkonger som hadde sin oppvekst i bygda; Halvdan Svarte, Sigurd Halvdanson Syr, Olav den Hellige (Olav Haraldson) og Harald Hardråde.

Kommunevåpenet har fire kongekroner i gull på rød bunn. De fire kronene symboliserer Holes rike historie, og kongene er: Halvdan Svarte, Sigurd Halvdanson Syr, Olav den Hellige (Olav Haraldson) og Harald Hårdråde.

Lier

Ordfører: Gunn Cecilie Rindal (H)
Rådmann Hans-Petter Christensen
Innbyggere: 25 740
Hjemmeside: Lier kommune
   

 

 

 

Sentralt beliggende på østlandet, som en grønn oase mellom Drammen og Asker, finner du Lier kommune. Kommunens slagord er Grønne Lier … ikke uten grunn, siden en vesentlig del av arealene i kommunen benyttes til landbruksformål. Men Lier er ikke bare en landbrukskommune. Det er et variert næringsliv, aktive lokalsamfunn I ti skolekretser, strandlinje i begge ender, mange fine badeplasser og store skogsområder med flott turterreng både sommer og vinter. 

 

Modum

Ordfører: Ståle Versland   (Ap)
Rådmann Aud Norunn Strand
Innbyggere: 13 775
Hjemmeside: www.modum.kommune.no
   

 

 

 

Modum kommune har to tettsteder, Åmot/Geithus og administrasjonssenteret Vikersund, samt flere bygder, blant annet Sysle og Snarum. Kommunesenteret Vikersund ligger ved bredden av Tyrifjorden, Norges femte største innsjø. Ved Geithus dannes Drammenselva.

Modum er en betydelig jord- og skogbrukskommune, og mye tyder på at folk tidlig ble oppmerksomme på mulighetene som fantes i denne bygda. Helleristningsfeltene i katfos,Geithus er ca. 6000 år gamle, og vitner om tidlig bosetting.Gjennom 17-, 18- og 1900-tallet gikk Modum stadig mer i retning av å bli en industrikommune. Blaafarveværket var en stor bergverksbedrift med ca. 1900 ansatte rundt år 1840. Geithus og katfos har hatt en betydelig papir og celluloseindustri i mange år. i 1868 var randsfjordbanen ferdig fra hokksund til vikersund, og ligger der den dag i dag. fra vikersund kan man ta krøderbanen, norges lengste museumsjernbane. randsfjordbanen blir ofte kalt bergensbanen, men bergensbanen går via hønefoss-roa linja. toget går alikevel til bergen og oslo fra vikersund, komunens eneste operative jernbanestasjon. Kommunen har dessuten mange fossefall, noe som har gitt muligheten til utbygging av en rekke kraftstasjoner.

Kommunen har mye skog, og tre elver (snarumselva, simoa og drammenselva) og tyrifjorden, norges femte største innsjø.

Blaafarveværket – Dette er en av de største turistattraksjonene i Buskerud fylke. På selve Værket finner vi bl.a. et koboltmuseum, kunstutstillinger og Barnas bondegård. Blaafarveværket omfatter også Nyfossum (direktørbolig), Nymoen nr. 9, Haugfoss (landhandel og spisested), Koboltgruvene og Th. Kittelsen-museet.

Vikersundbakken – Nord-Europas eneste skiflyvingsbakke, og per 2011 verdens største hoppbakke, bygget første gang i 1936. Bakkerekorden og verdensrekorden på 246,5 meter ble satt av Johan Remen Evensen fra Molde i Prøve-VM 2011. verdensrekorden kom til vikersundbakken på 60-tallet også.

Krøderbanen – Norges lengste museumsjernbane (26 km.) går fra Vikersund til Krøderen, med westernforestilling i "deadwood city" på kløftefoss

Heggen kirke – Korskirke fra 1200-tallet, Modums eldste bygning.

Ole Einars Standplass – Statue av Ole Einar Bjørndalen (avduket 13. september 2008) og rasteplass.

Nedre Eiker

Ordfører: Bent Inge Bye  (Ap)
Rådmann: Bengt Nystrøm
Innbyggere: 24 718
Hjemmeside: Nedre Eiker kommune
   

 

 

 

Nedre Eiker ligger i et dalføre med Drammenselva som renner gjennom hele kommunen. Nedre Eiker ligger i Oslofeltet som er av stor geologisk interesse. I oslofeltet har det vært mange vulkaner og vi finner tydelige rester etter vulkaner i åsene over Årbogen. Nedre Eiker er den kommunen i landet som har flest arter av viltvoksende orkidéer. Av 34 arter viltvoksende orkideer som finnes i Norge vokser 24 i Nedre Eiker.

Dikteren Herman Wildenvey er født på Portåsen i Mjøndalen 1885, som i dag er et levende kultursenter i kommunen. Kommunevåpenet (godkjent 1970) har tre gull eikeblad, stilt to over ett, mot rød bakgrunn. Motivet gjenspeiler navnet Eiker, som kommer av trenavnet eik.

Ringerike

Ordfører: Kjell B. Hansen (AP)
Rådmann: Tore Isaksen
Innbyggere: 30 030
Hjemmeside: www.ringerike.kommune.no
   

 

 

 

Ringerike kommune ligger midt i østlandsområdet, 50 km nordvest for Oslo. Kommunen ca 29 000 innbyggere. Ringerike er en av de største bykommunene i landet. Ringerike er som et lite Norge i miniatyr, med fjell og fjorder, daler og brede bygder, elver, vann og skog, fordelt på 1 553 kvadratkilometer.

Røyken

Ordfører: Eva Norén Eriksen (H)
Rådmann: Per Morstad
Innbyggere: 21 931
Hjemmeside: Royken.kommune.no
   

 

 

 

Røyken Kommune – grønn, nær og levende

Disse tre enkle ordene i kommunevisjonen fremhever viktige kvalitetstrekk ved Røyken-samfunnet. Kommunen har over 20 000 innbyggere og dekker et område på 113 kvadratkilometer, sentralt på Østlandet mellom Drammensfjorden og Oslofjorden, kun en halvtimes biltur fra hovedstaden. Røyken har full barnehagedekning og et godt utbygd skole, helse- og omsorgstilbud. Vi har i tillegg et rikt kulturliv med hundrevis av lag og foreninger. Våre unike friluftsområder, et frodig kulturlandskap, frisk luft og en vakker kystlinje på 30 kilometer både mot Drammensfjorden og Oslofjorden er verdier vi setter høyt. Den vakre Kyststien slynger seg langs fjorden. Bade- og fiskeplassene ligger som perler på en snor. I marka er det et mangfold av merkede stier, skiløyper og trivelige turisthytter.

 

Sande

Ordfører: Elin Weggesrud
Rådmann: Olav Grande
Innbyggere: 9 563
Hjemmeside: Sande kommune
   

 

 

 

Sande ligger lengst nord i Vestfold, sentralt på østlandet. Det er kort avstand og god kommunikasjon til Drammen, Oslo og resten av Vestfold. Det bor ca. 8900 innbyggere i Sande, og kommunen har en sterk befolkningsvekst. Kommunen har et areal på 178 kvadratkilometer.

Det har skjedd en stor utvikling i Sande de siste årene; omlegging av E-18 og ny jernbanestasjon, opprusting av torget, økosatsing i landbruket og spennende vekstmuligheter med etablering av 1600 boenheter på Nordre Jarlsberg Brygge i løpet av 10 til 15 år.

Sandenaturen med vakkert kulturlandskap, en flott kyst, sjø og flotte skogområder byr på mange opplevelser – sommer som vinter. Kommunen har et rikt kulturliv med ca.100 lag og foreninger. Barnehager, skoler og omsorgstjenester er satsingsområder.

 

Sigdal

Ordfører: Ann Kristine Normann (Sp)
Rådmann: Jens Sveaass
Innbyggere: 3 502
Hjemmeside: www.sigdal.kommune.no
   

 

 

 

Midt i Buskerud fylke - mellom Numedal i vest og Hallingdal i øst - ligger Sigdal kommune. Bygda strekker seg fra Simostranda i Modum til Haglebu på vestsida av Norefjell, - et langstrakt dalføre med alt fra vide jordbruksbygder i sør til høgfjell i nord.

Kommunesentret er Prestfoss. Sigdal har ikke jernbane og heller ingen flyplass. Bussforbindelse til Åmot, Hokksund, Drammen og Oslo. Buss mellom Prestfoss og Kongsberg.

Kulturbasert reiseliv og hytteturisme er viktig for Sigdal. Sigdal og Eggedal Museum og Folkemusikksentret for Buskerud på Prestfoss og kunstnerhjemmene til Th. Kittelsen og Chr. Skredsvig er viktige brikker i Kunstnerdalen-opplegget. Med rundt 4500 hytter og med stadig stor etterspørsel etter hyttetomter betyr hytteturismen og byggevirksomhet rundt dette mye for næringslivet i Sigdal. Tilrettelegging for høyere standard med strøm, vei, vann og kloakk i noen områder øker etterspørselen.

Se mer på visitnorefjell.no

 

 

Svelvik

Ordfører: Andreas Muri (H)
Rådmann: Gro Herheim
Innbyggere: 6 653
Hjemmeside: Svelvik.kommune.no
   

 

 

 

Svelvik - Vestfolds nordligste “sørlands-by” - ca 50 minutter fra Oslo. Svelvik kommune - som i 1998 fikk tilbake sin bystatus - smyger seg langs Drammensfjorden, fra Berger i sør til Nesbygda i nord. Det bor 6.500 mennesker i Svelvik

Svelvik sentrum er et lite tettsted med små og trange gater. Grønne "lunger" finnes flere steder, hvor Lallaparken kanskje er mest kjent med statuen av revyskuespilleren Lalla Carlsen. I sentrum finner vi Svelvik museum og vår praktfulle Svelvik kirke, begge steder vel verdt et besøk.

Med kystlinje langs hele kommunen, er det et yrende badeliv hele sommeren. Tangen Fjordpark i Nesbygda kan tilby en flott badestrand med mulighet for å spille strandvolleyball. Gode fiskemuligheter finnes overalt, men spesielt kan nevnes Batteriøya - en perle for de som ønsker å bevege seg på historisk grunn i nær tilknytning til natur og sjø. Stedet er også egnet for bevegelseshemmede. 

Grunnane Naturreservat ble opprettet i 1981, et viktig våtmarksområde som skal verne om et rikt og interessant fugleliv, vegetasjonen og annet dyreliv som er naturlig knyttet til området.  Kyststien går fra Berger, gjennom naturreservatet og til Svelvik hvor det er mulig å ta Kyststi-ferja over til Hurumlandet.

 

Øvre Eiker

Ordfører: Ann Sire Fjerdingstad (H)
Rådmann: Trude Andresen
Innbyggere: 18 562
Hjemmeside: www.ovre-eiker.kommune.no
   

 

 

 

Omtrent halvparten av kommunens innbyggere bor i kommunesenteret Hokksund, mens resten i hovedsak er bosatt i tettstedene Vestfossen, Skotselv, Ormåsen og Darbu. En innbygger kalles eikværing, som også betegner dialekten i området. Sammen med Nedre Eiker er kommunen en del av landskapet Eiker, som er et dalføre langs Drammenselva. Langs åssidene er skog og åkre fremtredende.

Fossesholm Herregård i Vestfossen er vel verd et besøk, like i nærheten finnes også Morten Viskums Vestfossen Kunstlaboratorium som høster gode kritikker for sine kunstutstillinger.

Ved Fiskumvannet i sør er et vernet fuglereservat med fuglekikkertårn. Der ligger også en av Norges minste middelalderkirker, Fiskum gamle kirke.

Øvre Eikers tusenårssted ligger i Hokksund, på østsiden av Drammenselva, på den gamle sorenskrivertomta mellom «Hokksund Camping» og brua. Tusenårsstedet ble offisielt åpnet den 11. juni 2005, samtidig med en stor markering av hundreårsjubileet for unionsoppløsningen. På stedet er det blant annet etablert en egen skulpturpark der alle skoler i kommunen har laget hver sin skulptur. Her er det også et museum om Nøstetangen glassverk, og et glassblåseri som har tatt opp igjen arven fra det opprinnelige glassverket.

 

Krødsherad

Ordfører: Gustav Kalager
Rådmann Anita Larsen
Innbyggere: 2 272
Hjemmeside: www.krodsherad.kommune.no
   

 

 

 

Krødsherad midt i Buskerud ved foten av Norefjell.

Den vakre bygda betegnes som Østlandets Hardanger og byr på flott natur med fjord og fjell, skog og vidde og et nydelig kulturlandskap. Innsjøen Krøderen svinger seg fint gjennom bygda i over 4 mils lengde. Norefjell er et vakkert skue både på lang og nær avstand. 

I Krødsherad kan du bo i naturskjønne og rolige omgivelser med kort vei til de nærmeste byene som Hønefoss, Drammen og Kongsberg – og kun 1,5 times kjøring til både Oslo og Gardermoen. 

Her kan du velge mellom alt fra flotte naturaktiviteter til ulike spennende kulturtilbud, både innad i bygda og i umiddelbar nærhet. Krødsherad har også et rikt foreningsliv som engasjerer og gir våre innbyggere mange gode opplevelser, både de helt unge og de godt voksne.

Hurum

Ordfører: Monica Vee Bratlie (H)
Rådmann: Lars Joakim Tveit
Innbyggere: 9462
Hjemmeside Hurum kommune

 

 

 

Innbyggerne i kommunen er hovedsaklig bosatt i tettsteder langs kysten. Spør man befolkningen på Hurum hva de setter mest pris på i nærmiljøet vil man helt sikkert erfare at de vektlegger to hovedtrekk høyere enn andre; nærheten til sjøen og Hurummarka med sin fantastiske natur. Uansett hvor man befinner seg i Hurum er man aldri langt fra sjøen.

Hurum har et variert næringsliv med gode offentlige tjenestetilbud samt innslag av hjørnesteinsindustri. De siste tiårene har kommunen lagt ut mange områder til boligbygging, spesielt i de nordlige delene. Dette er attraktive eiendommer bl.a. fordi pendleravstanden til Oslo- og Drammensområdene er akseptable. Tverrforbindelsen under Oslofjorden gjør at Hurum har et stort nærområde, og du når 60 % av Norges befolkning i løpet av 1 1/2 time.

 

Det jobbes aktivt med å sikre en bærekraftig utvikling, styrke lokalmiljøene og sikre en miljøvennlig utvikling. Kommunen legger vekt på et balansert utbyggingsmønster gjennom moderat befolkningsvekst og allsidig boligtilbud og næringsutvikling.

Det er opparbeidet og merket Kyststi rundt store deler av kommunen.

Det er mange fritidseiendommer og severdigheter i kommunen, men det er først og fremst Holmsbuområdet som er et kjent turistmål. Maleren Henrik Sørensen bodde i Holmsbu i lange perioder. Mange av verkene hans er utstilt i Holmsbu billedgalleri. 

Vestregionen omfatter kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole,Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik, og Øvre Eiker, samt Akershus og Buskerud fylkeskommuner. Samarbeidet strekker seg over fire fylker. Medlemskommunene ligger i de tre ulike fylkene; Akershus, Buskerud og Vestfold. Med i overkant av 450 000 innbyggere er Vestregionen den største og mest folkerike regionsammenslutningen i Norge. Vestregionen er et frivillig politisk og strategisk samarbeidsorgan som baseres på en felles forståelse av sentrale utfordringer og muligheter. Innbyggertall er hentet fra SSB.no.