vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Ny rapport om BPA-tildelinger

Kommunene strekker seg langt for å innfri rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det viser en undersøkelse gjennomført for KS våren 2017.

Rapporten viser ae aller fleste av søknadene om BPA innvilges, og at kommunene også tilbyr BPA til mottakere av tjenester som faller utenfor rettighetsområdet.

Det er ulike årsaker til at tjenester ikke alltid kan innvilges som BPA:
- brukers behov er for lite i omfang
- det er behov for punkttjenester (som gjør at BPA ikke er praktisk mulig)
- brukerne har behov for helsetjenester
- bruker er ikke i stand til å være arbeidsleder

Mange søkere trekker søknaden fordi de ikke hadde kunnskap om hva BPA er, eller at de innser hvor krevende det er å være arbeidsleder for en BPA-ordning.

Undersøkelsen er utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag fra KS. Du finner rapporten her.