vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Vellykket dagsseminar om læring og mestring

Fra lærings- og mestring i spesialisthelsetjenesten til friskliv og mestring i kommunen.

Læring og mestring er en avgjørende del av løsningen for at pasienten skal lære og leve med egne helseutfordringer og styrke egen selvstendighet. Kommunehelsesamarbeidet og Vestre Viken inviterte til seminar for å få oversikt over hva som finnes, dele erfaringer og kunnskap om hvordan vi kan utvikle nye løsninger i fellesskap.

Seminaret ble gjennomført den 23. september med 70 deltakere.

Temaene som ble diskutert var:
- Helhetlige  lærings- og mestringstilbud
- Ansvar og oppgavefordeling
- I hvilken grad kommunehelsesamarbeidet kan bidra til å styrke tilbudene på tvers av kommunen
- Tjenestedesign som metodikk for å synliggjøre behov og utvikle gode tjenester

Program for dagen inkl. oversikt over foredragsholdere finner du her

Ønsker du mer info om foredragene, ta kontakt med Kari Engen Sørensen, t 41600524, kari@vestregionen.no