vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Regional utvikling

Vestregionen ble avviklet som formelt samarbeid fra 1.1.2019. Hjemmesiden oppdateres ikke men gir oversikt over aktiviteten frem til avviklingen.

Areal og transport

Befolkningsveksten i Vestregionen forventes å øke betydelig de neste 20 årene. Hvordan vi planlegger hvor vi skal bo og arbeide, og hvordan vi løser våre transportbehov, vil være avgjørende for hvilke konsekvenser veksten får for Vestregionen. Transportsitu...
Les mer

Kompetanseutvikling

Kompetanse er regionens viktigste ressurs, og en forutsetning for innovasjon i tjenesteproduksjonen og for samfunnsutviklingen forøvrig. Regionen vil stå overfor store utfordringer knyttet til bemanning og kompetanse i årene som kommer.
Les mer

Samarbeid og allianser

Felles for alle kommunene i Vestregionen, er et erkjent behov for sosial, kulturell og økonomisk bærekraftig, regional utvikling. En slik utvikling krever samarbeid. Vestregionens fremste rolle vil være å tilrettelegge og/eller fasilitere prosesser der friv...
Les mer