vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Vestregionens fortellerprosjekt - Et EU/Interregprosjekt

Prosjektets målsetning var å løfte frem små plasser i Vestregionen og utvikle kunnskapsbaserte opplevelser. Prosjektet ble gjennomført 2009 - 2012

Vollen og Asker sentrum, Portåsen, Slemmestad, Holmsbu, Sundland og Krokskogen ble plukket ut i prosjektet. Plassens særpreg, kultur, natur, historie ble synliggjort og formidlet ved fortellinger, opplevelser og kreative formidlingsmåter. Nye formidlingsformer ble testet ut. Lydfiler, Markedsmateriell, Animasjonsfilm og Billedspill er noen eksempel på det som ble laget i prosjektet.

For å synligjøre Hole og Krokskogen ble filmen nedenfor lagd. Den vil også bli brukt ifm Jørgen Moe jubileet i 2013.

Sementindustriens historie og betydelse for Slemmestad er viktig kulturhistorie. Filmen nedenfor ble lagd for å vise og forklare dette. Filmen brukes i formidling både i skolen og på museet.

 

 Båtbyggingen historie er en viktig del av Vollens historie. Billedspillet nedenfor ble laget for å fortelle om dette. Historien kan også oppleves på plass ved lydfiler som man kan få låne på cafe og restaurant i Vollen.

 

Prosjektet var støttet av EU og en del av det skandinaviske kultursamarbeidet IKON, med 48 museer, universiteter, kommuner og regioner i Nord–Jylland, Vest–Sverige og Sør–Øst Norge. Fra Vestregionen deltokk Asker, Drammen, Nedre Eiker, Hole, Hurum og Røyken.

Vestregionen var Prosjektleder og samordnende part for de 6 kommunene fra Vestregionen. 

Linkene ved siden av viser noe av det som ble utviklet i prosjektet. 

 

alt

Se mer på http://www.plassenforteller.no

For mer informasjon - Kontakte Vestregionens sekretariat, Stina Gellein