vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Styringsdata helse samlet i en portal

Webportal som viser kommunenes bruk av spesialisthelsetjenester, ble lansert fredag 18. november. NIna Solberg, Vestregionen, Christine Furuholmen, Vestre Viken og Gunvor Øfsti, Helse Sørøst, takker analysesjef Lars Rønning i Helse Sørøst og alle bidragsytere.

Vestregionen har i samarbeid med Helse Sørøst, Vestre Viken og Microsoft utviklet et verktøy som gir oversikt over bruken av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune i Kommunehelsesamarbeidet.

Portalen inneholder data som viser utvikling og variasjon i bruk av tjenester fra spesialisthelsetjenestene.
Du vil kunne sammenligne egen kommunes forbruk med andre komuner. Dataene i portalen hentes fra Norsk pasientregister, Statistisk sentralbyrå og Kommunedata, og omfatter perioden 2013-2016.

Løsningen inneholder foreløpig en rapporter: Min kommune somatikk
Rapporter knyttet til psykisk helsevern og rus, reinnleggelser og privat rehabilitering, vil bli lastet opp fram mot nyttår. Hver rapport inneholder 6 - 10 sider. Vi vil oppdatere rapportene ca hver 3. uke.

Portalen prøves ut i Kommunehelsesamarbeidets 26 kommuner i Vestre Vikens opptaksområde i perioden november 2016 til mars 2017. Deretter vil portalen bli gjort tilgjengelig for de øvrige kommunene i Helse Sørøst.

Rapportene kan lastes ned ved å gå inn på  Vestregionens nettside og trykke på fanen Styringsportal Samhandling