vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Sammen om bærekraftig verdiskaping

Felles for alle kommunene i Vestregionen, er et erkjent behov for sosial, kulturell og økonomisk bærekraftig, regional utvikling. En slik utvikling krever samarbeid. Vestregionens fremste rolle vil være å tilrettelegge og/eller fasilitere prosesser der frivillige, private og offentlige aktører samhandler som partnere, og bidrar til gjensidig kompetanseutvikling og innovasjon.

Transport 2.0 - nettverk for grønn mobilitet - er et eksempel på samarbeid som har resultert i felles forsknings- og innovasjonsprosjekter. Nettverket arrangerer også frokostmøter og studieturer, og deler siste nytt innen areal- og transportfeltet. Du finner mer om Transport 2.0 her

Vestregionen deltar aktivt i Osloregionen, og har en egen plass i denne samarbeidsalliansens styre. Syv av våre medlemskommuner er med i Buskerudbyen, og vi er med i  Smarte Byer Norge nettverket.

Vestregionen ivaretar sekretariatsfunksjonen for Kommunehelsesamarbeidet, der 26 kommuner samarbeider for å videreutvikle helse- om omsorgstjenestene til beste for befolkningen. Og vi samarbeider tett med de kommersielle leverndørene av tjenester knyttet til brukerstyrt personlig assistanse, for å gi brukerne best mulig bistand.