vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Helhetlige pasientforløp - hjem til hjem

Kols, hoftebrudd, alvorlig alkoholbruk og psykisk helse og rus er tema for fire læringsnettverk som startet opp februar. Ansatte i et utvalg kommuner skal sammen med Vestre Viken utvikle og prøve ut nye måter å samhandle på - til beste for pasient og pårørende.

Et helhetlig pasientforløp starter fra behovet for hjelp oppstår, til pasienten er tilbake i hjemmet sitt i en avklart situasjon. Pasienten og de pårørende skal oppleve å få samordnede tjenester, og at overgangen mellom tjenestene er koordinert.

Arbeidet med å utvikle helhetlige pasientforløp er basert på undervisning i forbedringsarbeid, kartlegging av eksisterende samhandlingspraksis og konkrete forslag til endret oppgavefordeling.