vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Kultur og helse – til gjensidig glede og nytte?

Kultur og miljø påverkar hjernen vår og dermed helsa vår, velværet og læringsevnen.

Kopplingen mellom kultur og helse er et perspektiv som i de siste 15-20 år har fått stadig økt oppmerksomhet i blant annat de nordiske landa. Også internasjonalt er dette et felt som står sterkt, og forskningen på ulike sider ved sammanhengen mellom helse/livskvalitet og kunst/kultur m.m. er svært omfattande.

Mange kulturinstitusjoner har gjort seg erfaringar som er i kryssningsfeltet mellom kultur og helse.  Vestregionen deltokk på fagdag hos Kulturrådet  20. november. Der ble det gitt et lite innblikk i ulike måter kultur- og helsesektorane kan samarbeida på. Flere innovative og interessante samarbeidsprosjekt fra ulike kulturaktørar og -institusjonar ble presentert.

Her kan du lese mer

Nordisk rapport om Kultur og Helse