vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktiviteter

Konferanse om fremtidige transportløsninger

09. januar 2015
Vestregionen, Buskerudbyen, Electric Mobility Norway og Smart City Bærum inviterer til konferanse. Fokus rettes mot betydningen av innovasjon, forskning og kompetanse for å utvikle nye transportløsninger.

Europas kulturnæringer vokser

08. januar 2015
Kulturnæringene sysselsetter 7 millioner europeere, og har gjennom finanskrisen hatt en sysselsettingsvekst på 0,7% årlig. Kulturnæringene skaper fem ganger flere arbeidplasser enn telekomunikasjonssektoren, og to og en halv gang mer enn bilindustrien.

Kultur og helse

08. desember 2014
Kultur og miljø påverkar hjernen vår og dermed helsa vår, velværet og læringsevnen.

Ungdomssymfonikerne

03. november 2014
Mesterklasse med Dextramusiker Nora Taksdal gjennom prosjekt IRIS. Elever fra Asker kulturskole og Drammen kulturskole spilte for Nora Taksdal og tilhørerne.