vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Unge talenter får spille med erfarne musikere!

Mesterklasse med Dextramusiker Nora Taksdal gjennom prosjekt IRIS. Elever fra Asker kulturskole og Drammen kulturskole spilte for Nora Taksdal og tilhørerne.

Unge talenter fra Asker og Drammen kulturskole spilte for Nora Taksdal og et litet pulikum. Dette er kommet i stand gjennom prosjekt Iris, som Vestregionen er en del av. 

Vestregionen er med i Prosjekt Iris - Et banebrytende kulturskoleutviklingsprosjekt av nasjonal verdi innen musikkfaget, både med tanke på innhold, omfang, økonomi og spredningseffekt. For å sikre den nasjonale overføringsverdien og med tanke på prosjektets størrelse, er IRIS et nasjonalt forankret prosjekt i sterk samhandling med BTV regionen.

Prosjekt IRIS består av tre koordinerende institusjoner/ordninger som sammen arbeider mot et felles løft, gjennom tre delprosjekter, innen musikkopplæring for barn og unge på vegne av kulturskolene i store deler av Buskerud/Telemark/Vestfold (BTV regionen), samt deler av Akershus, Oslo og en kommune i Oppland.


Prosjektet inneholder tre delprosjekt som samhandler om rekruttering, bredde- og talenttilbud, pedagogisk kompetanseutvikling og erfaringsspredning og formidlingskompetanse. Prosjektet har nedslagsfelt i store deler av Østlandsområdet med tyngde i BTV-regionen. Delprosjektene er El Sistema ved Norsk kulturskoleråd BTV, Talentutvikling Vestfold/Grenland ved Sandefjord kommune og Talentutvikling VUS (Vestregionen) ved Vestregionens ungdomssymfonikere.

Geografiske hovedområder er Vestregionen (16 kommuner vest og sør for Oslo), Vestfold/Grenland (17 kommuner) og El Sistema kommunene (Nome, Larvik, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Oslo).

Flere av prosjektets tiltak skal gå på tvers av delprosjektene, dette gjelder blant annet storkonsert, regiontreff, pedagogiske tiltak, fyrtårn arrangement.

35 kommuner/kulturskoler er direkte berørt/deltakende i prosjektet.

Les mer om Prosjekt IRIS her