vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Konferanse om smart transport

Vestregionen, Buskerudbyen, Electric Mobility Norway og Smart City Bærum inviterer til konferanse. Fokus rettes mot betydningen av innovasjon, forskning og kompetanse for å utvikle nye transportløsninger.

Norges forskningsråd understreker i sitt nye program Transport 2025, at pågående plan- og
utviklingsarbeid må suppleres med en tyngre satsing på forskning, innovasjon og kompetanse.
I EUs flaggskip for forskning og innovasjon, Horisont 2020, etableres nå ”Smart, grønn og integrert
transport” som et nytt program.

Konferansen er åpen for alle interesserte, og er samtidig et ledd i Vestregionens arbeid med å revidere vår areal- og transportstrategi.

Gjennom aktuelle prosjekter, vil vi vise muligheten for å engasjere seg i utviklingen av smartere løsninger. Konferansen er derfor også rettet mot å få fram ideer til tiltak i egen virksomhet. Deler av konferansen vil fungere som en workshop. Vi inviterer til en dag som kombinerer innsikt og inspirasjon med muligheter for nettverksbygging og samarbeid om konkrete prosjekter.

Hovedinnleder er Arvid Hallén, adm. dir. Norges Forskningsråd. Innlegget hans blir kommentert av Sverre Gotaas, styreleder Kongsberg Innovasjon og Electric Mobility Norway, Runar Hannevold, fylkesrådmann Buskerud Fylkeskommune og Arthur Wøhni, styreleder Smart City Bærum.

Program finner du her

Påmelding her