vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Kulturkonferanser i Asker og Drammen!

Buskerud fylkeskommune og Asker kommune har kulturkonferanser i januar.

Konferansen i Drammen "Utvid sirkelen" tar for seg Retninger i Norsk kulturpolitikk. Askers konferanse har fokus på Kultur og helse samt Askers arbeid med kultur som møtesplasser i et folkehelseperspektiv.

alt

 

alt