vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Europas kulturnæringer vokser

Kulturnæringene sysselsetter 7 millioner europeere, og har gjennom finanskrisen hatt en sysselsettingsvekst på 0,7% årlig. Kulturnæringene skaper fem ganger flere arbeidplasser enn telekomunikasjonssektoren, og to og en halv gang mer enn bilindustrien.

Fersk informasjon om kulturnæringenes plass i den europeiske økonomien finner du i undersøkelsen "Creating growth - Measuring cultural and creative markets in EU".

Her finner du lenke til undersøkelsen