vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktiviteter

Kunst rett vest 2014 avsluttet

29. september 2014
Årets Kunst rett vest ble en suksess. Spennende verk fra Vestregionens kunstnere ble vist på Fellesutstillingen på Fossekleiva. De åpne atelierer runt om i de 16 kommunene trakk mange besøkere. 2015 er det Bærum som er stolt vertskommune for regionens storsatsning på kunst.

Psykisk helse og rus – Vi kan bedre!

03. september 2014
Kommunehelsesamarbeidet i Vestregionen har mottatt kr. 750.000 i tilskudd fra Helsedirektoratet. Midlene skal benyttes til å utvikle forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefelt. Prosjektet starter opp nå i september, ledes av prosjektleder Kari Engen Sørensen og avsluttes i oktober 2015.