vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktiviteter

Arve Johnsen bidrar i nytt lederprogram

28. august 2015
Tidligere Statoildirektør Arve Johnsen, daglig leder i Vestregionen Nina Solberg og kursansvarlig Lars Wang HBV/insam as ønsker velkommen til lederprogrammet "Ledelse, innovasjon og demokrati" i regi av Høyskolen i Buskeud og Vestfold.

Fagfolkene er på banen for å få til bedre helsetjenester

26. juni 2015
En faglig arbeidsgruppe er etablert som vil sette søkelys på gode løsninger og bringe fagdiskusjoner frem, for å legge til rette for gode beslutninger. Faglig arbeidsgruppe består av fagrådgiver og samhandlingssjefer fra de 26 kommunene i Kommunehelsesamarbeidet (KHS)

Vellykket Kunst rett Vest-samling

19. juni 2015
Temaet for seminaret var Selfies og identitet, og bygde på årets relasjonsprosjekt #SELFIErettvest. Foredragsholderne kunsthistoriker Øivind Storm Bjerke og kunstner Vibeke Tandberg utfylte hverandre godt med sine innlegg. Responsen fra de 71 deltagerne viste at temaet engasjerte.

Kommunehelsesamarbeidet omorganiseres og videreføres ut 2017

15. juni 2015
Det er nylig gjennomført en evaluering av kommunhelsesamarbeidet. Kommunene ser verdien av et fortsatt samarbeid der erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og deltakelse i utviklingsprosjekter bidrar til å styrke kommunenes tjenesteutvikling. Som et resultat av evalueringen blir samarbeidet organisert på en ny måte. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og sendt ut til behandling i 26 kommuner. Samarbeidet ble etablert som et prosjekt i 2009 i

Gratis konsert på Union Scene

21. mai 2015
Ungdommer fra Norge og Paraguay spiller sammen på Union scene fredag 5 juni kl 18. Det blir et møte mellom to land, to verdensdeler, ulik sosial bakgrunn og felles drømmer - når Cateura orkesteret spiller sammen med IRIS kammerorkester.