vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Konsert på Union Scene

Ungdommer fra Norge og Paraguay spiller sammen på Union scene fredag 5 juni kl 18. Det blir et møte mellom to land, to verdensdeler, ulik sosial bakgrunn og felles drømmer - når Cateura orkesteret spiller sammen med IRIS kammerorkester.

Med instrumenter av oljefat, ødelagt kjøkkenutstyr og metallrør, har ungdom fra Paraguay vist at musikk dreier seg om samspill, innlevelse og formidling. Medlemmene i Cateura – orkesteret for resirkulerte instrumenter, er bosatt i området rundt søppelfyllingen Cateura i Paraguays hovedstad.

Historien om det spesielle orkesteret har vakt internasjonal oppsikt og i dag reiser de unge musikerne verden rundt på orkesterturné. Norsk kulturskoleråd/IRIS - prosjektet har, i samarbeid med Dextra musica, Festspillene i Bergen og Vestfoldfestspillene, invitert dette unike orkesteret til et konsert- og orkestersamarbeid på tvers av landegrensene her i Norge.I orkestersamarbeidet møter de elever fra IRIS-prosjektet; elever på talentprogrammet Ad Astra, elever fra kulturskoler i Vestregionen og Vestfold, elever fra Barratt Due og Bergen kulturskoles talentprogram, Vestregionens ungdomssymfonikere og Dextramusikere. Programmet har stor spennvidde rettet mot hele familien. Wolfgang Plagge er konferansier.

alt