vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Kommunehelsesamarbeidet omorganiseres og videreføres ut 2017

Det er nylig gjennomført en evaluering av kommunhelsesamarbeidet. Kommunene ser verdien av et fortsatt samarbeid der erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og deltakelse i utviklingsprosjekter bidrar til å styrke kommunenes tjenesteutvikling. Som et resultat av evalueringen blir samarbeidet organisert på en ny måte. Ny samarbeidsavtale er vedtatt og sendt ut til behandling i 26 kommuner. Samarbeidet ble etablert som et prosjekt i 2009 i

Kommunehelsesamarbeide blir fra 12.06.2015 organisering litt annerledes. Et samarbeidsstyre vil være KHS sitt overste organ. Samarbeidsstyret består av inntill 7 kommunalsjefer eller helse- og sosialsjefer. Det ansettes en koordinator til samarbeidsstyret, som samlokaliseres med Vestregionens sekretariat. Kommunene betaler 2 kr pr innbygger for å delta i Kommunehelsesamarbeidet.