vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Vellykket Kunst rett Vest-samling

Temaet for seminaret var Selfies og identitet, og bygde på årets relasjonsprosjekt #SELFIErettvest. Foredragsholderne kunsthistoriker Øivind Storm Bjerke og kunstner Vibeke Tandberg utfylte hverandre godt med sine innlegg. Responsen fra de 71 deltagerne viste at temaet engasjerte.

Kunst rett Vest arrangerte 16. juni sitt årlige seminar for kunstnere og kulturarbeidere i Vestregionen. Seminaret fant sted på Henie Onstad Kunstsenter der fellesutstillingen skal vises 3.-20. september. Kunstnere jobber ofte alene i sine atelierer. Dette seminaret er tenkt som en arena for nettverksbygging, samtidig som årets tema skal hjelpe kunstnere til å bli mer synlig i sosiale medier.