vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Arve Johnsen bidrar i nytt lederprogram

Tidligere Statoildirektør Arve Johnsen, daglig leder i Vestregionen Nina Solberg og kursansvarlig Lars Wang HBV/insam as ønsker velkommen til lederprogrammet "Ledelse, innovasjon og demokrati" i regi av Høyskolen i Buskeud og Vestfold.

Høgskolen i Buskerud og Vestfold starter i høst et nytt mastergradstudium (30 poeng) som har fått navnet "Ledelse, innovasjon og demokrati". Studiet er utviklet i samarbeid med Vestregionen. Påmeldingsfristen er den 16.9, og det er fortsatt mulig å melde seg på. Fokusområder i programmet er :
·  Tilnærminger til ledelse i offentlig sektor med vekt på nordiske forhold og «New Public Governance»
·  Hvordan realisere potensialet i åpne og demokratiske innovasjonsprosesser
·  Ulike perspektiver på innovasjon
·  Perspektiver på ledelse og styring med vekt på relevans for samfunnsinnovasjon
·  Metodiske tilnærminger og verktøy
·  Spenningsfeltet mellom ledelse, innovasjon og demokrati
Studiet består av 5 moduler a` 4 dager hvorav 3 er i Drammen, en i Aalborg og en i Malmø.

Studiet kan kombineres med ordinær jobb og vil gi deg inspirasjon, økt innsikt og ny kunnskap om hvordan du som leder kan møte fremtidens samfunnsfloker.

Du finner mer om studiet her: