vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Fagfolkene er på banen for å få til bedre helsetjenester i kommunene

En faglig arbeidsgruppe er etablert som vil sette søkelys på gode løsninger og bringe fagdiskusjoner frem, for å legge til rette for gode beslutninger. Faglig arbeidsgruppe består av fagrådgiver og samhandlingssjefer fra de 26 kommunene i Kommunehelsesamarbeidet (KHS)

Faget i fokus – Faglig arbeidsgruppe er etablert for KHS

Systematisert faglig samarbeid skal bidra til at vi finner bedre løsninger for helse og omsorgstjenstene i Vestre Viken helseområde. Avtalene mellom kommuner og sykehus er på plass. Vi vet hvor utfordringene er. Nå er faget i fokus. En faglig arbeidsgruppe er etablert som vil sette søkelys på gode løsninger og bringe fagdiskusjoner frem, for å legge til rette for gode beslutninger. Gruppen vil fasilitere samlinger mellom kommunale ledere og fagfolk fra høsten 2015. Her trekkes de beste løsningene frem, kunnskap  og erfaringer deles. Med dette gir vi hver kommune et godt grunnlag for smarte helse- og omsorgstjenester.

Faglig arbeidsgruppe består av fagrådgiver og samhandlingssjefer fra de 26 kommunene i KHS.

Kommunehelsesamarbeidet (KHS) er et samarbeid om utvikling/endring av helse og omsorgstjenestene. Årsaken er Ny samhandlingsreform og Folkehelselovgivning  som endrer ansvarsforhold og oppgavefordelingeen mellom kommuner og sykehus.