vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktiviteter

Konferanse om skamlidelser - folkehelseutfordring?

27. september 2013
En spennende konferanse arrangert av Kildehuset ved Modum Bad om tidlig intervensjon og forebygging på Litteraturhuset 27. september 2013. H.K.H. Kronprins Haakon vil være tilstede ved åpningen av konferansen.

Samarbeidsplattform for Vestregionen

03. september 2013
Regional utvikling, helse og kultur blir prioriterte innsatsområder for Vestregionen fra og med 2015. Nye fokusområder er folkehelse samt kompetanse- og arbeidskraftsbehov. Samhandlingsreformen og areal og transport vil fortsatt være aktuelle områder for samarbeidet.

Kunstnere på innovasjonsseminar

02. september 2013
Øvre Eiker kommune og Vestregionen inviterte kunstnere og kulturnæring fra Vestregionen til seminar om innovasjon på Fosseholm herregård.

Oppstartsseminar elektronisk samhandling

27. august 2013
Tirsdag 27. august møtte over 90 helsearbeidere fra kommunene rundt Drammen og Bærum sykehus til et oppstartsseminar om elektronisk meldingsutveksling. Samhandlingssjef ved Drammen sykehus representerte Vestre Viken helseforetak på seminaret.