vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Ny samarbeidsplattform for Vestregionens kommuner er på plass

Regional utvikling, helse og kultur blir prioriterte innsatsområder for Vestregionen fra og med 2015. Nye fokusområder er folkehelse samt kompetanse- og arbeidskraftsbehov. Samhandlingsreformen og areal og transport vil fortsatt være aktuelle områder for samarbeidet.

Forslag til ny samarbeidsplattform for Vestregionen har vært til behandling i alle medlemskommunene, og ble vedtatt av Vestregionens ordførere på møte den 4. september.

Hensikten med plattformen er å tydeliggjøre Vestregionens samarbeidsgrunnlag, og begrunne de innsatsområder og aktiviteter som skal ha fokus i 2015 – 2018.

Her finner du samarbeidsplattformen og utfordringsdokumentet som ble lagt til grunn for behandlingen.

Høringsbrev

Samarbeidsplattform

 

Foto: Stina Gellein