vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Konferanse om skamlidelser - folkehelseutfordring?

En spennende konferanse arrangert av Kildehuset ved Modum Bad om tidlig intervensjon og forebygging på Litteraturhuset 27. september 2013. H.K.H. Kronprins Haakon vil være tilstede ved åpningen av konferansen.

Arbeider du i kommunehelsetjeneste, skole, barnehage, politi, familievern, barnevern, på helsestasjon, som fysioterapeut, idrettspedagog, eller på annen måte med ungdom eller voksen, familier eller enkeltpersoner som har behov for din hjelp?

Ønsker du mer kunnskap om hvordan forebygge utvikling av psykiske lidelser?

Da er dette en konferanse for deg!

Skam spiller en sentral rolle i flere psykiske lidelser. Skam kan utløse, opprettholde og være en del av depresjon, sosial angst, spiseforstyrrelser, selvskading, familieproblemer og vold. Innen psykisk helsevern finnes det mye ekspertise og kunnskap om behandling av skamrelaterte lidelser. Ved å ta i bruk denne kunnskapen i forebygging og tidlig intervensjon kan man bidra til å demme opp for langvarige lidelser og store omkostninger for individer, familier og samfunn.

Med bl.a ordfører Fabian Stang, kommunikasjonsrådgiver og forfatter Kristian Fjellanger, forsker Mona-Iren Hauge, psykologspesialist Didrik Heggdal, forfatter Mustafa Can, leder av Alternativ til vold Hanne Eriksen, skuespiller Nils Ole Oftebro og Ph.D/psykolog Gry Stålsett.

http://www.modum-bad.no/kurs_cms/Skamlidelser__en_folkehelseutfordring/349/detaljer