vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktiviteter

Drammenskonferansen 14. mars 2018: Sosiale bokvaliteter og mobilitet

10. januar 2018
Konferansen fokuserer på samspillet mellom de sosiale kvalitetene knyttet til boliger og bomiljøer og behovet for grønne mobilitetsløsninger. Et utgangspunkt er at boligutvikling bør sikre at mange behov dekkes tett på boligen. Dette betyr god tilgang til f.eks. varer og tjenester, arbeid, sosialt samvær, rekreasjon og opplevelser. Grønn mobilitet innebærer samtidig økt krav til kvaliteten på reiser og at ”transportetapper” unngås.

Videobasert helsedialog 1. desember 2017

01. desember 2017
Tilstedeværelse, tilsyn og avstandsoppfølging er tema når Vitensenteret helse og teknologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge inviterer til samling. Du blir oppdatert, og kan gi innspill ti hvordan forprosjektmidler bør brukes