vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Oppstartseminar om elektronisk meldingsutveksling for kommunene rundt Drammen og Bærum sykehus

Tirsdag 27. august møtte over 90 helsearbeidere fra kommunene rundt Drammen og Bærum sykehus til et oppstartsseminar om elektronisk meldingsutveksling. Samhandlingssjef ved Drammen sykehus representerte Vestre Viken helseforetak på seminaret.

Formålet med seminaret var å formidle erfaringer og kunnskap fra de kommunene som har kommet i gang med elektronisk meldingsutveksling, til de kommunene som skal begynne med dette i løpet av høsten. Disse erfaringene gjør det enklere for de nye kommunene å komme i gang, samt at deltakerne vil få et realistisk og godt bilde på hvilke endringer som er på gang.

 

Deltakerne fikk plassert det pågående arbeidet inn i en nasjonal sammenheng. De fikk informasjon om hva meldingsutveksling er og hvordan det fungerer. Det ble mye dialog rundt fordeler og utfordringer for organisasjonene med å etablere nye måter å samhandle på. Viktigheten av å følge de rutinene som har blitt utviklet for samhandlingen ble presisert flere ganger.

 

Etter lunch kom en representant for Norsk helsenett og tok deltakerne gjennom Komp-Is, et opplæringsprogram for informasjonssikkerhet. Programmet består av filmer som ved en blanding av humor og alvor bevisstgjør deltakerne på hvordan håndtere sensitive opplysninger.

 

Presentasjonen fra oppstartseminaret finner du her. (Høyreklikk, lagre kopling som, hvis du vil laste ned presentasjonen)