vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Rapport om nettverk

Ny kartlegging viser klyngeorganisasjoner og bedriftsnettverk i Vestregionen og Osloregionen for øvrig.

Hensikten med rapporten er å  gjøre nettverkene oppmerksomme på hverandre og å gi kommunene kjennskap til næringsaktører i egen region.

Rapporten finner du her

Vestregionen er en del av Osloregionen som arbeider for å bli en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.