vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktiviteter

Konferanse om velferdsteknologi og samhandlende teknologi 29. september

29. september 2017
Du blir oppdatert på utfordringsbildet, nye prosjekter i kommunene og hvordan Vestre Viken vil bruke teknologi i samhandlingen med kommunene. Og mye, mye mer! Konferansen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Buskerud, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Buskerud, Vestre Viken og Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Vikens opptaksområde.

Modum utvikler modell for framtidens skole

18. september 2017
Modum kommune, Buskerud fylkeskommune og SINTEF har fått 30 millioner fra EU for å utvikle en metode som gjør at flere europeiske barn trives bedre på skolen, lærer mer og gjennomfører skolegangen. Skolesatsingen i Modum er valgt ut av EU som ett av fem prosjekter i verdens største forskning og innovasjonsprogram, Horisont 2020-programmet.

Nye samhandlende arbeidsformer i psykisk helse og rus: 21. september

06. september 2017
Vestre Viken inviterer til samling om utfordringer og muligheter i etableringen av samhandlende tjenester. Samlingen er ledd i arbeidet med helseforetakets utviklingsplan 2035, og etableringen av nye samhandlende arbeidsformer mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling