vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Frokostmøte 25. september: Knutepunktsutvikling med Peter Butenschøn og Bane NOR

Tenkingen rundt knutepunktsutvikling er i endring. Knutepunkt er strategisk viktige for å skape gode byer og steder og for å få til et skifte til grønn transport. Knutepunktets rolle som en integrert del av byen og stedet – med møteplasser, byliv og handel – får økt oppmerksomhet. Men hvordan skal vi få til dette?

Peter Butenschøn utfordrer den tradisjonelle forståelsen av knutepunkt.

Sjur Helseth og Eili Vigestad Berge forteller hvordan  Bane NORs nyopprettede avdeling Konsept og plan vil  jobbe med utvikling av knutepunkt.

Sidsel Ahlmann Jensen fra insam presenterer europeiske eksempler på nyere utviklingsprosjekter rundt knutepunkt.

Tid og sted:
Mandag 25. september 2017 08.00-10.00

Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Lett servering.

Arrangør: Transport 2.0 - nettverk for grønn mobilitet