vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Oslo Urban Arena - Osloregionens byutvikingskonferanse

Oslo Urban Arena er både en plattform for global kunnskapsdeling, et nordisk nettverk for bybyggere, og en arena for lokale løsninger internt i Osloregionen.

Byregionene blir stadig viktigere økonomiske og politiske aktører. Samtidig gjennomgår byregionene en total transformasjon, både av byformen, og bykulturen. Norge har til nå manglet en arena der alle aktørene innenfor eiendoms-, by- og næringsutvikling i Oslo og de andre større byene – samt byregionene – kan møtes for å hente inspirasjon og dele kunnskap.

Årets arrangement vil foregå i Folketeateret og Kulturhuset i Oslo sentrum den 20. og 21. september

Se her for mer informasjon, program og påmelding.