vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Åpning av Kunst rett vest 7. september klokka 19.00 i Fossekleiva Kultursenter

Velkommen til Fossekleiva Kultursenter i Svelvik og årets Kunst rett vest-utstilling. Utstillingen er åpen i perioden 7.9. - 24.9.

Kunst rett vest er Norges største regionale publikumsarrangement for visuell samtidskunst. I år er fellesutstillingen der 113 profesjonelle kunsthåndverkere og billedkunsterne viser sine verk, lagt til Fossekleiva kultursenter, midt mellom Sande og Svelvik kommuner . I tillegg inviteres publikum til å besøke kunstnernes atelierer og verksteder.

Kunst rett vest er et samarbeid mellom 15 kommuner vest for Oslo, og våre lokale,
profesjonelle kunstnere. Kunst og kultur har vært et viktig satsingsområde helt siden Vestregionsamarbeidet startet i 1992. I år ønsker vi å knytte områdene kultur og helse tettere sammen, ved å peke på hvilken betydning kunst og kulturopplevelser har for opplevd helse, livskvalitet og mestring.


Du finner mer informasjon her