vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Modum utvikler modell for framtidens skole

Modum kommune, Buskerud fylkeskommune og SINTEF har fått 30 millioner fra EU for å utvikle en metode som gjør at flere europeiske barn trives bedre på skolen, lærer mer og gjennomfører skolegangen. Skolesatsingen i Modum er valgt ut av EU som ett av fem prosjekter i verdens største forskning og innovasjonsprogram, Horisont 2020-programmet.

Elever i 6 klasse på Sysle skole i Modum var svært fornøyde da de fikk høre at forskning i Modum skal danne grunnlaget for undervisning på skoler i hele Europa. Det var også Kristian Thowsen (utviklingssjef Buskerud fylkeskommune), Roger Ryberg (fylkesordfører Buskerud), Stine Hellum Braathen (forskningsleder SINTEF), Åse Marit Hovden (rådgiver folkehelse Buskerud fylkeskommune), Kjølv Eidhammer (undervisningssjef Modum kommune), Aud Norunn Strand (rådmann Modum kommune, Anne Marit Ingvoldstad (rektor Sysle skole).
Bak (fra v.) Ståle Versland, (ordfører Modum kommune, Kjetil Gulsrud Lundemoen, (rådgiver undervisningskontoret Modum kommune) og Trond Myrland (internasjonal rådgiver Buskerud fylkeskommune