vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Møteplan

20. november - Samarbeidsstyret KHS

Styret i KOmmunehelsesamarbeidet møtes kl 09.30 - 12.00 i Kunnskapssenteret, Drammensveien 913, 1383 Asker

21. november - BPA nettverket

23. november - Rådmannsgruppen

Rådmannsgruppen avholder møte i Drammen rådhus kl 0900