vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Sammen om bærekraftig verdiskaping

Felles for alle kommunene i Vestregionen, er et erkjent behov for sosial, kulturell og økonomisk bærekraftig, regional utvikling. En slik utvikling krever samarbeid. Vestregionens fremste rolle vil være å tilrettelegge prosesser der frivillige, private og offentlige aktører samhandler som partnere, og bidrar til gjensidig kompetanseutvikling og innovasjon.

Vestregionen initierer og tilrettelegge for nettverksutvikling, erfaringsutveksling og prosjektsamarbeid. Samarbeid i prosjekter kan legge grunnlaget for mer permanente samarbeidsstrukturer som kompetanseklynger, -nettverk og nye organisasjoner. Kompetanseklynger hvor det sivile samfunnet og utdanningsinstitusjoner bidrar, vil styrke den regionale utviklingen.

Vestregionen har etablert samarbeid med:

  • Næringsklyngen Electric Mobility Norway.
  • Høyskolen i Buskerud og Vestfold
  • Osloregionen
  • Buskerudbyen