vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Behov for arbeidskraft og kompetanse

Kompetanse er regionens viktigste ressurs, og en forutsetning for innovasjon i tjenesteproduksjonen og for samfunnsutviklingen forøvrig. Regionen vil stå overfor store utfordringer knyttet til bemanning og kompetanse i årene som kommer.

Vestregionen har i dag en sterk konsentrajon av kompetansebedrifter og -miløer innenfor framtidsrettede områder som energi- og miljøteknologi, helseteknologi, maritime næringer, materialteknologi og kulturnæringer. Næringer som jobber innen olje og gass, er også godt representert i regionen.  Vestregionen har også et mangfold av aktive frivillige organisasjoner innen kultur, helse, natur og miljø. Kompetanseutvikling, innovasjon og nye næringsetableringer kan bare oppnås dersom det utvikles samarbeid og nettverk mellom bedrifter, frivillige aktører, akademia og kommunene.

Nye kommunale oppgaver og økte forventninger og krav til kommunale tjenester, og kommunenes evner til å samarbeide med næringsliv, offentlig sektor og andre offentlige aktører, innebærer at kommunene vil har et betydelig utviklingsbehov knyttet til kompetanse og samarbeidsevne i  årene som kommer.

Offentlig og privat sektor vil også stå overfor store utfordringer knyttet til bemanning - og arbeidstakeres kompetanse - i årene som kommer. Vestregionen vil derfor samarbeide med regionens utdanningsinstitusjoner, næringsliv og frivillig sektor i etableringen av kompetansegivende tilbud som tilfredsstiller både innbyggernes, næringslivets og kommunenes ønsker og behov.

I 2014 inngikk Høyskolen i Buskerud og Vestfold og Vestregionen en avtale om å utvikle utdanningstilbud tilpasset kommunenes behov. Resultatet så langt er oppstart av den nye, erfaringsbaserte mastermodulen "Ledelse, innovasjon og demokrati" i oktober 2015. Innholdet er basert på  lederes behov for å kunne håndtere komplekse samfunnsutfordringer og innovasjonsprosesser. Gjennom 5 samlinger over 4 dager får du møte toppledere i offentlig og frivillig sektor, forskere og næringslivstopper. Modulen gir 30 studiepoeng og kan kombineres med moduler fra mange høyskoler i inn- og utland. Undervisningen vil foregå i Drammen, Århus i Danmark og Malmø i Sverige.