vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Samarbeid for bedre helsetjeneseter

Nye helselover, og ikke minst folks økende forventninger til helsevesenet, stiller nye krav til kommunenes helse- og omsorgstjenester. Vestregionen vil i perioden 2015 til 2018 prioritere innsats rettet mot folkehelse, og utvikling av  helhetlige kommunale tjenester innen rus, psykisk helse og somatikk. Endringene i oppgavefordelingen mellom kommunene og helseforetak har høy prioritet i Vestregionen.

 

Kommunehelsesamarbeidet

Kommunehelsesamarbeidet omfatter 26 kommuner i Vestre Viken helseområde og består av Vestregionens 15 kommuner og 11 andre kommuner. Vi samarbeider for å videreutvikle dagens helse- og omsorgstjenester. Kommunehelsesamarbeidet skal ivareta kommunenes intere...
Les mer

KomUt

KomUT-prosjektet er et av delprosjektene under Meldingsutbredelsesprogrammet i Norsk Helsenett og består av 5 regionale kompetanseorganisasjoner (KomUT nettverk) med koordinatorer og samarbeidskommuner.
Les mer

Folkehelse

Folkehelseloven trådte i kraft i januar 2012. Den pålegger kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter å iverksette tiltak som kan fremme befolkningens helse og trivsel, og utjevne helseforskjeller. I tillegg skal folkehelsearbeidet bidra til å fo...
Les mer

Styringportal Samhandling

Vestregionen har i samarbeid med Helse Sørøst, Vestre Viken og Microsoft utviklet en portal som gir oversikt over bruken av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune i Kommunehelsesamarbeidet.
Les mer