vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Møteplan

07. desember - Styringsgruppen

Styringsgruppen avholder sitt møte i Hole kommune klokka 10.00 - 13.00
Sted: Dronningveien 500, 3531 Krokkleiva

Møtedokumenter:
Innkalling 07.12.2017
Sak 29 Referat fra møte i Styringsgruppen 28.09.2017
Sak 30 Referat fra møte i Rådmannsgruppen 23.11.2017
Sak 31 Protokoll fra Markarådets møte 27.06.2019
            Markarådets høringsuttalelse om beredskapssenter på Taraldrud
            Markarådets høringsuttalelse om bruk av returasfalt på Huken
            Markarådets høringsuttalelse om endringer av markaloven og markagrensen
Sak 32 Vestregionens fremtid
            Resultater spørreundersøkelse "Erfaringer med Vestregionen"
            Oversikt over Vestregionens relasjoner og forpliktelser
Sak 35 Budsjett og handlingsplan for 2018
            Forslag til budsjett 2018
            Forslag til handlingsplan 2018
            Orientering om forskningsprosjektet Shareon

11. desember - Overordnet samarbeidsutvalg

Overordnet samarbeidsutvalg møtes klokka 11 - 13 i Wergelands gate 13, Drammen