vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Møteplan

07. desember - Styringsgruppen

Styringsgruppen avholder sitt møte i Hole kommune klokka 10.00 - 13.00
Sted: Dronningveien 500, 3531 Krokkleiva

Møtedokumenter:

11. desember - Overordnet samarbeidsutvalg

Overordnet samarbeidsutvalg møtes klokka 11 - 13 i Wergelands gate 13, Drammen