vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Kunst rett vest

Svelvik kommune er årets vertskommune for Kunst rett vest. Fellesutstillingen holdes i Fossekleivas kultursenter 7.–24. september 2017. Åpningen blir torsdag 7. september kl 19. Kunstnerne holder åpne atelierer helgene 16.–17. og 23.–24. september.

Kunst rett vest - en regional satsing
Kunst rett vest er Vestregionens satsning på kultur. Kultur binder regionen sammen, og gir kommunene en fin mulighet å vise seg frem og til å trekke Kunst og kultur inn i sitt arbeide med regional utvikling. Kunst rett vest har registrert over 150 000 besøk de 10 første driftsårene. Det arrangeres en årlig kunstrunde, hvor rundt hundre juryerte kunstnere fra hele Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig vises en fellesutstilling, hvor hver av de deltagende kunstnere bidrar med ett verk. Vertskap for fellesutstilling har ambulert mellom regionens kommuner.

Mål
Gjennom Kunst rett vest ønsker Vestregionen:
• Å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen
• Å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum

Tidligere fellesutstillinger:
2016 Dikemark, Asker kommune
2015 Henie Onstad Kunstsenter, Bærum kommune
2014 Fossekleiva kultursenter, Sande og Svelvik kommune

2013 Arena Vestfossen, Øvre Eiker kommune
2012 Galleri Trafo, Asker kommune
2011 Sundland, Drammen kommune
2010 Sundvolden Hotell, Hole, Jevnaker og Ringerike kommune
2009  Galleri Trafo, Asker kommune
2008 Arena Vestfossen, Øvre Eiker kommune
2007 Slambassenget, Slemmestad, Røyken kommune

Her kan du følge med på Kunst rett vest
Følg med på nettsiden http://www.kunstrettvest.no/
og følg oss på Facebook https://www.facebook.com/kunstrettvest/