vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Møteplan

14. september - Rådmannsgruppen

Rådmannsgruppen møtes i Drammen rådhus klokka 09.00

18. september - Overordnet samarbeidsutvalg

Overordnet samarbeidsutvalg møtes klokka 11 - 13 i Wergelandsgate 13, Drammen

28. september - Styringsgruppen

Styringsgruppen avholder sitt møte i Modum rådhus klokka 10.00 - 13.00