vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Møteplan

18. mai - Samarbeidsstyret KHS

Styret i Kommunehelsesamarbeidet møtes kl. 12 - 14 i Kunnskapssenteret, Drammensveien 915, 1383 Asker.
Møtedokumenter:
Innkalling
Referat

29. mai - Overordnet samarbeidsutvalg

Møte i Overordnet samarbeidsutvalg ble avlyst.