vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Møteplan

15. juni - Dialogkonferanse KHS - Vestre Viken

Alle ordførere i Kommunehelsesamarbeidets 26 kommuner og Vestre Viken helseforetak avholder møte klokka 11.00 - 13.00.
Møtested: Elvebakken gård, Svensefjøset, Heggveien 5, 3403 Lier

Innkalling
Saksnotat

15. juni - Styringsgruppen