vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Møteplan

15. juni - Ordførermøte Kommunehelsesamarbeidet

Alle ordførere i Kommunehelsesamarbeidets 26 kommuner møtes kl. 10.00 - 11.00
Møtested: Elvebakken gård, Svensefjøset, Heggveien5, 3403 Lier.
Innkalling
Saksnotat

15. juni - Dialogkonferanse KHS - Vestre Viken

Alle ordførere i Kommunehelsesamarbeidets 26 kommuner og Vestre Viken helseforetak avholder møte klokka 11.00 - 13.00.
Møtested: Elvebakken gård, Svensefjøset, Heggveien 5, 3403 Lier

Innkalling
Saksnotat

15. juni - Styringsgruppen

Styringsgruppen møtes i Lier klokka 13.30 - 15.30, etterfulgt av Vestregionens generalforsamling.
Adresse for dagen er Elvebakken gård – Svensefjøset, Heggveien 5, 3403 Lier.

Saksdokumenter:
Innkalling
Referat styringsgruppens møte 16.03.2017
Referat rådmannsgruppens eletroniske møte mars 2017
Referat rådmannsgruppens møte 01.06.2017
Sak 14 Tertialrapport 1-2017
Sak 15 Møteplan 2018
Sak 16 Studietur november 2017
Sak 19B Orienteringssak fra Akershus fk - byutviklingsavtale