vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Ledelse av innovasjon og omstilling i en demokratisk kontekst

Studiet er designet for deg som allerede har en akademisk utdannelse, og som skal håndtere krevende omstillings- og innovasjonsprosessser.

Initiativet til studiet kommer fra Vestregionen, som har utviklet innholdet sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge og insam as. Studiet tar utgangspunkt i den norske og nordiske samfunnsmodellen, og er rettet mot ledere som ønsker å styrke sin evne til å håndtere stadig mer komplekse utfordringer.

Studiet kombinerer relevant teori, ny forskning og refleksjon over egen rolle og praksis. Blant innlederne vil du møte ledere fra privat, frivillig og offentlig sektor som reflekterer over egen rolle og handlingsrom. Du vil også treffe politikere som prøver ut nye medvirkningsformer og beslutningsprosesser. Pensum er variert og utradisjonelt og inneholder alt fra klassikere fra verdenslitteraturen til rapporter fra pågående forskning.

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres i Athen, Malmø, Aalborg, Aarhus, Drammen og Svelvik.

Til nå har ledere som arbeider med disse temaene deltatt:
Byutvikling
Politikk og samfunnsutvikling
Helse og samhandling
Nye kommune- og regionstrukturer
Klima og bærekraft
Grønn næringsutvikling

Les og last ned brosjyre om studiet her
Påmelding til studiet finner du på www.usn.no/lid