vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Kollektivselskap 2.0?

Hvordan vil kollektivselskapene bidra til sømløse reiser uten bruk av egen bil? Må fylkeskommunene endre kollektivselskapenes oppdrag slik som i Rogaland, eller ligger utfordringene hos kollektivselskapene selv?

Vi har invitert fylkesvaraordfører I Buskerud, Olav Skinnes, change maker Espen Strand Henriksen i Kolumbus, Terje Sundfjord i Brakar, Claes Kanold i Ruter og Kristin Kjøge Jansson i NSB til å snakke om hvordan de jobber for å utvikle smarte mobilitetsløsninger.

Kolumbus 2.0
I juni 2017 bestemte Rogaland fylkeskommune at Kolubus skal gå fra å være et kollektivselskap til å bli en mobilitetsleverandør. Selskapet skal jobbe for at tog, sykkel, gange og bildeling henger sømløst sammen med buss og båt. I september inngikk Kolumbus og Jenrbanedirektoratet en avtale om rute-, takst og billettsamarbeid I Rogaland. Avtalen innebærer sømløse reiser med buss og lokaltog, likt takst og billettsasystem og korresponderende avgangstider.

Hjem – jobb – hjem
Hjem-jobb-hjem er det første prosjektet der Kolumbus, Bysykkelen as, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg samarbeider for å gjøre det lettere å sette bilen hjemme. Som ansatt  en Hjem-jobb-hjem-bedrift får du tiltgang til redusert månedsbiltt for buss og tog i hele Rogaland, fri bruk av Bysykkelen og leiebil.
Sammen har Mobilitetsgruppen tatt mål av seg til å videreutvikle og koordinere tiltak for gående, syklende og kollektivtransportbrukere, og tester selvkjørende busser.

Velkommen til
Rekord Bar, Tollbugata 4, Drammen
(200 meter fra knutepunktet Drammen stasjon)

Lett servering.

Arrangør: Transport 2.0 - Nettverk for grønn mobilitet