vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng

Aktiviteter

Kunst rett vest - veien videre!

27. mai 2014
Hva preger det visuelle kunstfeltet idag? Hvordan når vi et bredt publikum i regionen? Bør vi satse på en ambulerende fellesutstilling for Kunst rett vest eller bør vi velge noen få visningssteder?

Asker lager strøm av deponigass

04. mars 2014
Deponigassen fra Yggeset avfallspark blir gjort om til elektrisitet. Torsdag 27. februar foretok Asker-ordfører Lene Conradi den offisielle åpningen av anlegget. Med ny teknologi produserer man nå strøm fra gassen som tidligere var et miljøproblem.

Samarbeidsplattform for Vestregionen

03. september 2013
Regional utvikling, helse og kultur blir prioriterte innsatsområder for Vestregionen fra og med 2015. Nye fokusområder er folkehelse samt kompetanse- og arbeidskraftsbehov. Samhandlingsreformen og areal og transport vil fortsatt være aktuelle områder for samarbeidet.

Kunstnere på innovasjonsseminar

02. september 2013
Øvre Eiker kommune og Vestregionen inviterte kunstnere og kulturnæring fra Vestregionen til seminar om innovasjon på Fosseholm herregård.